Kalkınma Kurulu

Kalkınma Kurulu, ajansın danışma kuruludur. Bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek üzere kalkınma kurulu oluşturulur. Kalkınma kurulu 100 üyeden oluşmaktadır.

► Kalkınma Kurulu Üyeleri

Balıkesir Kalkınma Kurulu Üyeleri

Çanakkale Kalkınma Kurulu Üyeleri

Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgeleri