Kalkınma Kurulu

Kalkınma Kurulu, ajansın danışma kuruludur. Bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek üzere kalkınma kurulu oluşturulur. Kalkınma kurulu 100 üyeden oluşmaktadır.,

Kalkınma Kurulu Başkanı

► Kalkınma Kurulu Üyeleri

Balıkesir Kalkınma Kurulu Üyeleri

Çanakkale Kalkınma Kurulu Üyeleri

Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgeleri